Pongal Programme Changes

Pongal Programme Changes

காலை 6-10 முதல் அசத்தல் காலை - ஆனந்த் காலை 10-2 முதல் கலாசலா கலசலா - பாரதி நண்பகல் 12-2 முதல்Ringa Ringa Radio - பாரதி பிற்பகல் 2-6 முதல் - விமலா இனிமை இதோ இதோமாலை 6-10 முதல் சிக்கு புக்கு Express - ரவி மாலை 6-10 முதல்இளமை Express - ரவி இரவு 10-2 முதல் தூங்காத கண்கள் - ரஃபி அதிகாலை 2-6 முதல் தம் தம் ஆனந்தம் - சிவரஞ்சினி